تورهای ویژه نوروز 96
جهت دریافت اطلاعات کامل پکیج روی دانلود بروشور اطلاعات کلیک کنید.

8 شب مالـــــزی - کوالالامپور
پرواز عمان ایر: 26 اسفند، 29 اسفند، 3 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 8 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
5 شب کوالالامپور+ 3 شب پینانگ
پروازعمان ایر: 26 اسفند، 29 اسفند، 3 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت ، 8 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و پینانگ، ترانسفر زمینی به پینانگ و بلعکس، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
5 شب مالزی (کوالالامپور) + 3 شب سنگاپور
پرواز عمان ایر: 26 اسفند، 29 اسفند، 3 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 8 شب اقامت با صبحانه ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و در سنگاپور، ترانسفر زمینی به سنگاپور وبلعکس، ویزا، سیم کارت  و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
9 شب مالزی (کوالالامپور) 
پروازعمان ایر: 27 اسفند، 2 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 9 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز همراه با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
6 شب مالـــــزی (کوالالامپور)+ 3 شب سنگاپور
پرواز عمان ایر: 27 اسفند، 2 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 8 شب اقامت با صبحانه ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و در سنگاپور، ترانسفر زمینی به سنگاپور وبلعکس، ویزا، سیم کارت و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
6 شب مالزی (کوالالامپور) + 3 شب پینانگ
پرواز عمان ایر: 27 اسفند، 2فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 9 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان،  گشت نيم روز در کوالا و در پینانگ، ترانسفر زمینی به پینانگ و بلعکس، سیم کارت و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
4 شب مالـــــزی کوالالامپور + 3 شب سنگاپور
پرواز عمان ایر: 28 اسفند، 30 اسفند، 1 فروردین، 5 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی، گشت نيم روز در کوالا و در سنگاپور،ترانسفر زمینی به سنگاپور وبلعکس، ویزا، سیم کارت و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
4 شب مالزی (کوالالامپور)+ 3 شب پینانگ
پرواز عمان ایر: 28 اسفند، 30 اسفند، 1 فروردین، 5 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان،  گشت نيم روز در کوالا و در پینانگ، ترانسفر زمینی به پینانگ و بلعکس، سیم کارت و بیمه مسافرتی 
  دانلود بروشور اطلاعات

 
7 شب مالـــــزی، کوالالامپور
پرواز عمان ایر: 28 اسفند، 30 اسفند، 1 فروردین، 5 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز همراه با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
  دانلود بروشور اطلاعات

 
4 شب مالـــــزی (کوالالامپور) + 3 شب لنگکاوی
پرواز عمان ایر: 5 فروردین

ویژه نوروز
 
بـليط رفت و برگشت ، 7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان،  گشت نيم روز در کوالا و در لنکاوی، ترانسفر فرودگاهی و پرواز داخلی از کوالا به لنکاوی و بلعکس، سیم کارت و بیمه مسافرتی.
  دانلود بروشور اطلاعات