کنفرانس های داخلی مالزی- سال 2016 هفتم مارس
 
عنوان: چهارمین کنفرانس بین المللی «مدیریت، حسابداری، بانکداری، اقتصاد و تحقیقات کسب و کار» لنکاوی، مالزی

تاریخ: 07-08 مارس سال 2016
مکان: لنکاوی، مالزی

وبسایت:  www.iambconf.com
تماس با: Rez HosZad

مقالات، مقالات پژوهشی در حال پیشرفت و مطالعات موردی مرتبط با تمام زمینه های مدیریت، حسابداری، بانکداری، اقتصاد و کسب و کار

سازماندهی شده توسط: مرکز تحقیقات ایده های برتر جهان
آخرین مهلت ارائه چکیده / طرح پژوهش: 8 فوریه 2016

برای جزئیات بیشتر به این صفحه وبسایت مراجعه کنید.