کنفرانس های داخلی مالزی- سال 2016

با کلیک بر روی هر ماه، عناوین کنفرانس ها را ببینید و برای اطلاعات بیشتر وارد آن عنوان شوید.

 


     
     
     

 

  یکم: هشتمین کنفرانس بین المللی کوالالامپور در زمینه «کسب و کار، اقتصاد، علوم اجتماعی و انسانی BESSH  کوالالامپور، مالزی  اطلاعات بیشتر
  هفتم: یازدهمین کنفرانس بین المللی در زمینه «مدیریت، کسب و کار، اقتصاد، تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی» لنکاوی، مالزی  اطلاعات بیشتر
  هفتم: چهارمین کنفرانس بین المللی «مدیریت، حسابداری، بانکداری، اقتصاد و تحقیقات کسب و کار» لنکاوی، مالزی  اطلاعات بیشتر
  هفدهم: نهمین کنفرانس بین المللی کوالالامپور در زمینه «کسب و کار، اقتصاد، علوم اجتماعی و انسانی BESSH»  کوالالامپور، مالزی  اطلاعات بیشتر
  هجدهم: "کنفرانس بین المللی داروسازی و علوم بهداشت و درمان 2016" Ipoh، مالزی  اطلاعات بیشتر
 
  دوم: ششمین کنفرانس بین المللی در زمینه «روندهای در حال ظهور در پژوهش های علمی» کوالالامپور، مالزی
  دوازدهم: کنفرانس بین المللی تحقیقات و نوآوری در علوم و فناوری (ICRIST)، کوالالامپور، مالزی
  شانزدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی در زمینه «روندهای در حال ظهور در علم و صنعت» کوالالامپور، مالزی
  شانزدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی در زمینه «کسب و کار، گردشگری و هتلداری» کوالالامپور، مالزی
  شانزدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی در زمینه «اقتصاد، امور مالی، مدیریت و علوم اجتماعی» کوالالامپور، مالزی
  هفدهم: پنجمین کنفرانس بین المللی در زمینه «آموزش الکترونیک و فن آوری مدیریت دانش (ICEKMT 2016)» کوالالامپور، مالزی
  هفدهم: فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و برنامه های کاربردی (ICITEA 2016) کوالالامپور، مالزی
  بیستم: کنفرانس بین المللی تحقیقات گردشگری و علوم اجتماعی -کوالا ترنگانو مالزی
  بیست و ششم: ERSH 2016، کوالالامپور، مالزی
 
  پنجم: دومین کنفرانس بین المللی شیوه های مدیریت معاصر (CAASR-ICCMP`16) کوالالامپور، مالزی
  پنجم: کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری نوآورانه (CAASR-ICIET`16) کوالالامپور، مالزی
  پنجم: کنفرانس بین المللی نرم افزارهای علمی و پیشرفته کامپیوتر (CAASR-ICATCA`16) کوالالامپور، مالزی
  پنجم: کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و سازه (CAASR-ICCSE`16) کوالالامپور، مالزی
 شانزدهم: شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری سبز و پایدار (GSUS)، کوالالامپور، مالزی
  هفدهم: سیزدهمین کنفرانس بین المللی در زمینه تحقیقات مراقبت های پزشکی و علوم زیستی (ICHLSR)، کوالالامپور، مالزی
  هجدهم: شانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی (HUSOC)، کوالالامپور، مالزی
  نوزدهم: دوازدهمین کنفرانس بین المللی در زمینه تدریس، آموزش و یادگیری (ICTEL)، 19-20 ماه مه، 2016، کوالالامپور، مالزی
  بیستم:  سومین کنفرانس بین المللی آموزش، زبان و روانشناسی (ELAP)، کوالالامپور، مالزی
 بیست و ششم: کنفرانس 2016 MDA-AODA کوالالامپور، مالزی
 بیست و هفتم: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی، کوالالامپور، مالزی
  سی ام: چهارمین کنفرانس بین المللی CSR و توسعه پایدار کوالالامپور، مالزی
 
  یکم: کنفرانس جهانی مهندسی و تکنولوژی کوالالامپور، مالزی
  دوم: کنفرانس بین المللی در زمینه «نوآوری میان رشته ای برای رشد و توسعه پایدار» (MISG - 2016)، کوالالامپور، مالزی
 
  هفتم: SDC 2016 – چهارمین کنفرانس سالانه توسعه پایدار، کوچینگ، مالزی
  نهم: هجدهمین کنفرانس بین المللی فناوری سبز و پایدار (GSUS)، کوالالامپور، مالزی
  دهم: پانزدهمین کنفرانس بین المللی در زمینه تحقیقات مراقبت های پزشکی و علوم زیستی (ICHLSR)، کوالالامپور، مالزی
  یازدهم: هجدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی (HUSOC)، کوالالامپور، مالزی
  یازدهم: PHC 2016 - کنفرانس بهداشت عمومی، کوچینگ، مالزی
  دوازدهم: چهاردهمین کنفرانس بین المللی در زمینه تدریس، آموزش و یادگیری (ICTEL)، کوالالامپور، مالزی
  سیزدهم: سومین کنفرانس بین المللی آموزش، زبان و روانشناسی (ELAP)، کوالالامپور، مالزی
  شانزدهم: هفتمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری ساخت (ICMST 2016) - ساراواک، مالزی
  هجدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و علوم رایانه 2016 (AICS 2016) کوالالامپور، مالزی
  هجدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم اجتماعی 2016 (ICSSR 2016) کوالالامپور، مالزی
  بیست و ششم: زبان بین المللی برای سمینارهای اهداف خاص 2016 کوالالامپور، مالزی
 
  سوم: کنفرانس بین المللی بیوتکنولوژی، علوم و صنایع غذایی و دارویی -کوالالامپور، مالزی
  سوم: کنفرانس بین المللی 2016 کسب و کار، اطلاعات، و گردشگری- کوالالامپور، مالزی
  سوم: کنفرانس بین المللی 2016 آموزش، روانشناسی و علوم اجتماعی -کوالالامپور، مالزی
  ششم: سومین کنفرانس بین المللی مهندسی فناوری (ICET 2016) ، کمامان، مالزی
  پانزدهم: چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و کاربردی (ICFAS 2016) کوالالامپور، مالزی
  پانزدهم: پانزدهمین کنگره بین المللی تورب (ذغال سنگ)، کوچینگ، مالزی
  پانزدهم: کنفرانس بین المللی داروسازی صنعتی (ICIP2016) کوانتان، مالزی
  شانزدهم: کنفرانس بین المللی تولید و فناوری علوم دامی(ICASPT 2016) ، کوچینگ، مالزی
  شانزدهم: کنفرانس بین المللی علوم کمی و آن نرم افزار 2016 کوالالامپور، مالزی
  هجدهم: پانزدهمین کنگره مغز و اعصاب آسیا اقیانوسیه (AOCN 2016) کوالالامپور، مالزی
  بیست و سوم:  کنفرانس تکنولوژی هوش مصنوعی (M-CAIT 2016) بندر Hilir، مالزی
  بیست و هفتم: نشست انجمن آسیا و اقیانوس آرام در زمینه شیمی اعصاب -کوالالامپور، مالزی
 
  ششم: چهارمین کنفرانس بین المللی رایانش (فاوای) سبز، فناوری و نوآوری (ICGCTI2016) کوالالامپور، مالزی
  ششم: چهارمین کنفرانس بین المللی پردازش دیجیتال اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی و ابر رایانه (DIPECC2016) کوالالامپور، مالزی
  هجدهم: کنفرانس بین المللی ارتباطات و رسانه 2016 (I-COME'16): یک کنفرانس منطقه ای انجمن ارتباطات بین المللی کوالالامپور، مالزی
 
  یازدهم: یازدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری کوالالامپور، مالزی
  هفدهم: کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش (TIC2016) کوالالامپور، مالزی
  هفدهم: TIC 2016 - TAR کنفرانس بین المللی تدریس و یادگیری کوالالامپور، مالزی
 
  یازدهم: اولین کنفرانس بین المللی EAI در مهندسی و علوم کامپیوتر -جزیره پنانگ ، مالزی
  پانزدهم: کنفرانس بین المللی Hydrobiology کاربردی و مدیریت شیلات (ICAHFM 2016) کوالالامپور، مالزی
  پانزدهم: کنفرانس بین المللی کشاورزی زیستی و مهندسی (ICABE 2016) کوالالامپور، مالزی
 
 ششم: توسعه پایدار و برنامه ریزی 2016 پنانگ، مالزی