مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا:

- تصویر واضح و خوانا از صفحه اول پاسپورت های جدید.
- پاسپورت های دارای همراه، تصویر (اسکن) واضح و خوانا از صفحه مشخصات همراهان.
- تصویر (اسکن) عکس تمام رخ رنگی با زمینه روشن.


نمونه كارت ورود به كشور سنگاپور

 

موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

  • اعتبار پاسپورت می بایست بیش از 6 ماه باشد.
  • قبل از اقدام برای دریافت ویزا هزینه مربوطه دریافت و درصورت رد درخواست توسط اداره مهاجرت سنگاپور هزینه مربوطه مسترد نمی شود.
  • در صورت معلق شدن ویزا ( Pending Visa) مدت زمان صدور ویزا بستگی به اداره مهاجرت سنگاپور دارد و این آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال ویزاهای معلق ندارد.
  • مدت زمان برای صدور ویزا و تحویل در مالزی 7 روز کاری می باشد.
  • مدت زمان برای صدور ویزا و تحویل در ایران (تهران) 12 روز کاری می باشد.