رومينگ بين الملل با تلفن همراه ايران در كشور مالزي

مشتركيني كه از سرويس رومينگ بين‌الملل استفاده مي‌كنند، هزينه مكالمات آنها، بر اساس تعرفه‌هاي كشور ميزبان محاسبه مي‌شود. قابل ذكر است، چنانچه مشترك ايراني، در كشوري به غير از ايران، به برقراري تماس مبادرت ورزد، اين نوع تماس، با تماس داخلي متفاوت بوده و با نرخ تماس بين‌الملل به مقصد ايران محاسبه خواهد شد.

-  به مجرد شماره گيري (0098) هزينه هاي رومينگ محاسبه خواهد گرديد حتي اگر اين تماس بدون پاسخ يامنجر به شنيدن پيغام شبكه باشد و يا شماره گيري بصورت ناقص انجام گيرد  شامل هزينه رومينگ خواهد شد.

- در صورت بر قراري ارتباط بين دو تلفن همراه ايراني در كشور ثالث براي تلفن همراه تماس گيرنده هزينه مكالمه به صورت بين الملل و براي مخاطب هزينه تماس دريافتي مطابق با تعرفه هاي اعلام شده محاسبه خواهد گرديد. بنابراين كاهش مدت زمان برقراري ارتباط را در کشور ميزبان  توصيه مي نماييم.

- در صورت افزايش كاركرد تلفن همراه بيش از مبلغ 200 دلار اين شركت مجاز به قطع تلفن همراه بوده اما بدليل تاخير در ارسال اين اطلاعات امكان قطع دقيقا“ در حد مجاز تعيين شده وجود نداشته و مسئوليت پرداخت بدهي به هر ميزان تا قبل از زمان قطع بر عهده مشترك مي باشد. ضمن آنكه احتمال انتقال بخشي از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعد وجود دارد.

- در صورت مفقود شدن گوشي بلافاصله مراتب را به يكي از بستگان درجه يك خود در داخل كشور اطلاع داده تا از طريق مراجعه به ادارات  دولتي مشتركين  نسبت به قطع آن اقدام نمايند.با توجه به وصل تلفن همراه پس از 20 روز توسط اين شركت ، توصيه مي گردد مالك تلفن همراه نسبت به مراجعه به اداره مربوطه و اخذ سيم كارت جديد اقدام نمايند.

چگونگي جستجو شبكه در كشور ميزبان و نحوه شماره گيري تلفن به شرح ذيل مي باشد:

روش جستجوي شبكه
- خودكار (Automatic)
- دستي(Manual) (براساس نوع گوشي متفاوت می باشد)چند نمونه در ذيل آمده است:

Nokia
Menu  [-]->  Setting   [-]->   Phone setting   [-]->  network [select]ion [-]-> Manual

Sony Erricsson
Connectivity  [-]->   Mobile network   [-]->  [select] network

Samsung
Menu     [-]->   Network Services   [-]->    Network  [select]ion  [-]->  Manual


طريق شماره گيري در هنگام استفاده از سرويس رومينگ
موبايل                              ********  009891
شماره ثابت (تهران)              ********  009821

هزينه رومينگ بين الملل با تلفن همراه ايران در كشور مالزي

کشور: مالزی اپراتور: DIGI
ارز مربوطه: RM نرخ تبدیل به ریال: 2907
تعرفه تماس دریافتی    RM ریال
Peak 1.05 3052
OffPeak 1.05 3052
تعرفه تماس داخلی Peak 0.945 2747
OffPeak 0.945 2747
تعرفه تماس با ایران Peak 9.06 26337
OffPeak 7.245 21061
تعرفه ارسال پیام کوتاه Peak 1.575 4579
OffPeak    

کشور: مالزی اپراتور: MAXIS
ارز مربوطه: RM نرخ تبدیل به ریال: 2907
تعرفه تماس دریافتی    RM ریال
Peak 1 2907
OffPeak 1 2907
تعرفه تماس داخلی Peak 0.9 2616
OffPeak 0.9 2616
تعرفه تماس با ایران Peak 7.76 22558
OffPeak 6.21 18052
تعرفه ارسال پیام کوتاه Peak 1.15 3343
OffPeak    

کشور: مالزی اپراتور: CELCOM
ارز مربوطه: RM نرخ تبدیل به ریال: 2907
تعرفه تماس دریافتی    RM ریال
Peak 0.9 2616
OffPeak 0.9 2616
تعرفه تماس داخلی Peak 0.9 2616
OffPeak 0.9 2616
تعرفه تماس با ایران Peak 8.42 24477
OffPeak 6.9 20058
تعرفه ارسال پیام کوتاه Peak 1.15 3343
OffPeak    

کلیه نرخ ها به ریال می باشد.
به نرخ وصولی مکالمات دریافتی مبلغ 1669ریال به ازای هر دقیقه مکالمه اضافه می گردد.