اين كارت را معمولا در هواپيما يا اتوبوس به مسافراني كه قصد ورود به كشور مالزي را دارند تحويل داده مي شود.

هنگام ورود مي بايست به همراه پاسپورت، اين برگه را تحويل مامور اداره گذرنامه دهيد. پس از زدن مهر ورود در پاسپورت و برگه ذيل،  ته برگ آن را  به همراه پاسپورت تحويل شما مي دهند. لازم به ذكر است در هنگام خروج نيز اين برگ را بايد به مامور اداره گذرنامه تحويل دهيد.

خواهشمند است در حفظ و نگهداري آن دقت فرماييد.


براي ديدن سايز بزرگتر تصوير بر روي آن كليك نماييد.