*** پیشنهادهای ویژه *** مبدا  مناسبت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان قیمت پکیج
تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/08/26 94/08/29 7,390,000
 
 
عنوان تور مبدا مناسبت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان قیمت پکیج
تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني با قطار تندرو پرديس تهران بزرگداشت روز کورش 3 2 چهارشنبه 94/08/06 94/08/08 7,390,000
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران بزرگداشت روز کورش 3 2 چهارشنبه 94/08/06 94/08/08 4,690,000
تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني تهران جشن ميانه پائيز 3 2 سه شنبه 94/08/12 94/08/15 6,890,000
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران جشن ميانه پائيز 3 2 چهارشنبه 94/08/13 94/08/15 4,690,000
تور شمال هتل هايت خزر - 2روزه تهران آخر هفته 2 1 پنج شنبه 94/08/14 94/08/15 2,990,000
تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني تهران آخر هفته 3 2 سه شنبه 94/08/19 94/08/22 6,890,000
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/08/20 94/08/22 9,890,000
تور کوير مصر - 3 روزه با اتوبوسVIP تهران تعطيلات محرم 3 2 چهارشنبه 94/08/20 94/08/22 6,890,000
تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/08/26 94/08/29 7,390,000
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/08/27 94/08/29 4,690,000
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/09/04 94/09/06 9,890,000
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران تعطيلات اربعين 3 2 چهارشنبه 94/09/11 94/09/13 4,690,000  
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران تعطيلات آخر صفر 3 2 پنج شنبه 94/09/19 94/09/21 4,690,000  
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/09/25 94/09/27 9,890,000  
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران تعطيلات ولادت پيامبر 3 2 سه شنبه 94/10/08 94/10/10 4,690,000
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران تعطيلات ولادت پيامبر 3 2 چهارشنبه 94/10/09 94/10/11 9,890,000  
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/10/23 94/10/25 9,890,000  
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/11/07 94/11/09 9,890,000  
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران تعطيلات 22 بهمن 3 2 چهارشنبه 94/11/21 94/11/23 9,890,000  
اکو تور گيلان ماسوله آستارا - 3 روزه زميني تهران تعطيلات 22 بهمن 3 2 چهارشنبه 94/11/21 94/11/23 4,690,000  
تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 3 2 چهارشنبه 94/12/05 94/12/07 9,890,000