عنوان تور مبدا  مناسبت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان قیمت پکیج
تور قزوين گردي پايتخت شاه طهماسب تهران جمعه 1 0 جمعه 94/07/24 94/07/24 670,000