مالــزی و سنگاپــــور
پرواز ماهان ایر
از9 تا 24 تیر
ویژه تعطیلات عید فطر
7 شب کــوالا + 4 شب کوالا و 3 شب سنگاپور
 بـليط رفت و برگشت، 7شب اقامت، ترانسفر، راهنما فارسی، گشت نيم روز در کوالا و سنگاپور، ترانسفر کوالا به سنگاپور و بالعکس زمینی، ویزای سنگاپور، سیم کارت و بیمه .
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپور+ بندر دیکسون
پرواز امارات: 29 اسفند، 1 و 2 فروردین
پرواز الاتحاد: 2 فروردین

ویژه نوروز
5 شـب کــوالا + 2 شب بندر دیکسون
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه- ترانسفر، راهنما فارسی، گشت نيم روز در کوالا، سیم کارت و بیمه مسافرتی و اتاق ها در هتل تیستل رو به دریا
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
مالزی (کوالالامپور)
پرواز امارات: 28 و29 اسفند، 1 و 2 فروردین
پرواز الاتحاد: 2 فروردین

ویژه نوروز
7 شـب کــوالا
بـليط رفت و برگشت، 7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان،1 گشت نيم روز همراه با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
مالزی (کوالالامپور) 
پرواز ماهان: 27 اسفند، 1، 2، 4، 5 و 6  فروردین

ویژه نوروز
7 شـب
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز همراه با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپور+ لنکاوی
ایران ایر: سه شنبه و جمعه ها
ماهان: یکشنبه و چهارشنبه ها

از1 دی تا 30 بهمن
4 شب + 3 شب
بليط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه در هتل ها، یک گشت شهری در کوالالامپور و در لنکاوی، راهنمای فارسی زبان ترانسفر فرودگاهی، راهنمای محلی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
مالزی (کوالالامپور) + سنگاپور
پرواز قطری: 1 فروردین

ویژه نوروز
4 شـب کــوالا + 3 سنگاپور
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی، ویزای سنگاپور، گشت نيم روزدر کوالا و سنگاپور، ترانسفر زمینی به سنگاپور، سیم کارت، بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپورپینانگ
ماهان: 27 اسفند، 2 و 6 فروردین

ویژه نوروز
4 شـب کــوالا+  3 شب پینانگ
بـليط رفت و برگشت، 7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان،  گشت نيم روز در کوالا و پینانگ، ترانسفر زمینی به پینانگ و بلعکس، سیم کارت و بیمه مسافرتی 
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپور+ سنگاپور
پرواز ماهان: 5 فروردین

ویژه نوروز
4 شـب کــوالا + 3 شب سنگاپور
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی، گشت نيم روز در کوالا و سنگاپور، ترانسفر زمینی به سنگاپور وبلعکس، ویزای سنگاپور، سیم کارت و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپور+ پنانگ
ایران ایر: سه شنبه و جمعه ها
ماهان: یکشنبه و چهارشنبه ها

از1 دی تا 30 بهمن
4 شب + 3 شب
بليط رفت و برگشت، اقامت در هتل هابا، یک گشت شهری کوالالامپور، یک گشت نیمروزی در پنانگ، راهنمای فارسی، ترانسفرفرودگاهی و رفت و برگشت به پنانگ
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
مالـــــزی کوالالامپور + لنگکاوی
پرواز ماهان: 1 و 4 فروردین

ویژه نوروز
4 شـب کــوالا + 3 شب لنگکاوی
بـليط رفت و برگشت، 7 شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی، گشت نيم روز در کوالا، گشت نیم روز در لنگکاوی، پرواز کوالا و لنگکاوی بلعکس، سیم کارت و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
کوالالامپور+ سنگاپور
ایران ایر: سه شنبه و جمعه ها
ماهان: یکشنبه و چهارشنبه ها

از1 دی تا 30 بهمن
4 شب + 3 شب
بليط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي، يك گشت شهری با نهار در کوالالامپور و یک گشت شهری بدون نهار در سنگاپور، راهنما، بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
مالزی (کوالالامپور)
ایران ایر: سه شنبه و جمعه ها
ماهان: یکشنبه و چهارشنبه ها

از1 دی تا 30 بهمن
هشت روزه
بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر و ماهان، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي، يك گشت شهری با نهار، راهنما، بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات