4 شـب کــوالا+ 3 شب پینانگ
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت،7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و پینانگ، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات
4 شـب کــوالا+ 3 شب لنکاوی
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت،7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و لنکاوی، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات
 
7 شـب کوالالامپور
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت، 7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز همراه با نهار در کوالا، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات
 
مالزی - اندونزی (4 شـب کــوالا+ 3 شب بالی)
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت،7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و بالی، ویزای کشور اندونزی، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات


 
 
4 شـب کــوالا+ 3 شب سنگاپور
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت،7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا، ویزای کشور سنگاپور، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات

 
4 شـب کــوالا+ 3 شب صباح ( کوتا کینا بالو)
با پرواز قطری
 
شروع پروازها از 31 خرداد
هر هفته چهارشنبه ها
 
بـليط رفت و برگشت،7  شب اقامت با صبحانه، ترانسفر، راهنما فارسی زبان، گشت نيم روز در کوالا و صباح، سیم کارت به ازای هر اتاق و بیمه مسافرتی
 اطلاعات کامل خـدمات تور        دانلود بروشور اطلاعات